Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 11.10.2005

  • 11. októbra 2005