Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 11.05.2005

  • 11. mája 2005