Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 10.11.2004

  • 10. novembra 2004