Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 10.04.2006

  • 10. apríla 2006