Bod č. 3

Prerokovanie návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.