Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 09.11.2005

  • 9. novembra 2005