BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č.
13145/157, v prospech spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.