Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 08.11.2006

  • 8. novembra 2006