BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ulica Výhonská 1


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.