Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 08.06.2005

  • 8. júna 2005