Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 05.11.2003

  • 5. novembra 2003