Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 05.06.2006

  • 5. júna 2006