Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 03.09.2003

  • 3. septembra 2003