Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 02.02.2005

  • 2. februára 2005