Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 01.12.2004

  • 1. decembra 2004