Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 01.10.2003

  • 1. októbra 2003