Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) - Zasadnutie 16.05.2018

  • 16. mája 2018, 15:00 h
  • miestnosť č. 107, na I. poschodí Primaciálneho paláca
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [33.59 kB]
  • Pokračovanie zasadnutia z 09.05.2018