Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) - Zasadnutie 09.05.2018

  • 9. mája 2018, 15:00 h (neukončené)
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [17.23 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 16.05.2018