Bod č. 3

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Lamač, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.