Bod č. 2

Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých - Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24.04.2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.