Bod č. 1

Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb ku Komunitnému plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.