Bod č. 6

Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.