Bod č. 2

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 predkladaná na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.