Bod č. 2

Vyhlásenie o spolupráci pri koordinácií biologickej regulácie komárov, medzi partnermi projektu hlavným mestom SR Bratislava a združením Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March v slovensko-rakúskom prihraničnom území realizovaného v rámci programu spolupráce INTERREG VA SK-AT Slovenská republika.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.