Bod č. 1

Združenie občanov – Líščie Nivy, Palkovičova - verejný záujem týkajúci sa výrubového konania stromov na parc. č. 10800/66, 10800/67, vplyv výstavby ďalších bytových domov na životné prostredie v lokalite Líščie Nivy, Palkovičova - Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.