Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 27.02.2003

  • 27. februára 2003