BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3

3. Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska- Súkromnej materskej školy, ul. Zuzany Chalupovej A6, Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení pre zriaďovateľa DAYCARE International, s.r.o.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.