BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 2

2. Žiadosť o súhlas k zaradeniu:
2.1 elokovaného pracoviska Pod lipami, Bratislava - Vajnory, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava.
2.2 elokovaného pracoviska Šaldova 2, Bratislava - Vajnory, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava.
2.3. elokovaného pracoviska Javorová alej, Bratislava - Chorvátsky Grob- časť Čierna Voda, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.