Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 23.09.2004

  • 23. septembra 2004