Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 23.02.2006

  • 23. februára 2006