Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.10.2004

  • 22. októbra 2004