Bod č. 5

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Centrum HAPPY, Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Centrum HAPPY, s. r. o., Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.