Bod č. 9

9. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne ako súčasť Súkromnej materskej školy Škôlka pri lese, Kysucká 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.