Bod č. 6

6. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy HAPPY-TIME, Šumavská 34, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.