Bod č. 5

5. Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy ESPRIT na ZŠ Borodáčova 2, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.