Bod č. 3

3. Vyčíslenie dopadov zaraďovania neštátnych materských škôl, školských jedální a školských klubov detí do siete škôl Slovenskej republiky na rozpočet hlavného mesta


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.