Bod č. 2

2. Kontrola zápisnice a uznesení


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.