Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.05.2003

  • 22. mája 2003