Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.01.2004

  • 22. januára 2004