Bod č. 2

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Vážska 32, Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.10.2023; zriaďovateľ: Občianske združenie FELIX Bratislava, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.