Bod č. 1

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Tematínska 1, Bratislava, Súkromného školského klubu detí, Tematínska 1, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Tematínska 1, Bratislava ako súčastí Súkromnej základnej školy FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Občianske združenie FELIX Bratislava, Rovniankova 15, 851 02 Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.