Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 21.04.2005

  • 21. apríla 2005