Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.10.2005

  • 20. októbra 2005