Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.05.2004

  • 20. mája 2004