Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.04.2006

  • 20. apríla 2006