Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.01.2005

  • 20. januára 2005