Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.10.2017