Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.06.2003

  • 19. júna 2003