Bod č. 3

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Edulienka, Palisády 51, 811 03 Bratislava, Súkromnej výdajnej školskej jedálne Palisády 51, 811 03 Bratislava, Elokovaného pracoviska, Palisády 51 ako súčasti Súkromnej základnej školy Edulienka, Konventná 1, 811 03 Bratislava a Súkromného školského klubu detí, Palisády 51 ako súčasti Súkromnej základnej školy Edulienka, Konventná 1, 811 03 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Edulienka o. z., Veľké Lovce 48, 941 42 Veľké Lovce


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.