Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.05.2005

  • 19. mája 2005